Contact Us

Contact Us

 Agent Contact For South China

 Contact  Tel  E-mail  Responsible
 Chen Xi  021-80163588-350  tf_xichen@163.com  South China,Xinjiang,Gansu,Henan...
 Xie Dan Yi  021-80163588-351  tf_danyixie@163.com  Jiangsu,Zhejiang,Anhui
 Zhang You Zhi  021-80163588-352  tf_youzhizhang@163.com  Hunan,Yunnan,Guizhou,Fujian...
 Leng Mei  021-80163588-353  tf_meileng@163.com   Agent Contact For North China

 Contact  Tel  E-mail  Responsible
 Sun Ying  0411-83726161-606  tf_yingsun@163.com  North China
 Lv Qiu Bing   010-84470621  tf_qiubinglv@163.com  Beijing(Tianjin,Hebei,Shanxi)
 Ma Ying  0411-83726161-604  tf_yingma@163.com  Dalian City
 Zhao Lei  024-86297779-806  tf_leizhao@163.com  Liaoning (except Dalian)
 Jiang Ping Ping  0531-86012869  tf_pingpingjiang@163.com  Shandong Province
 Bai Ru  0451-82635684-801  tf_rubai@163.com  Hei Longjiang Province
 JiangDongcheng  0431-85640875-608  tf_dongchengji@163.com  Jilin Province